Deze week is King Nascholing bij ons te gast met de start van de basiscursus EMDR. 50 enthousiaste deelnemers hebben het hier goed naar hun zin en kunnen corona proof de lessen volgen. Voor de plenaire sessie wordt onze grote congreszaal gebruik (ruim 200 m2) die nu een capaciteit heeft van 55 personen. De praktijkoefeningen worden gedaan in de subzalen van 70 m2 met een corona-capaciteit van max 13 personen.

We maken met organisatie heldere afspraken over de looproutes, de pauze momenten en de wijze waarop de catering wordt aangeboden. Het is voor iedereen meer werk maar we hebben het graag over om weer live te kunnen ontmoeten!

Leave a Comment